In 1941 schreef dr. W. Aalders een proefschrift onder de titel Pascal als apologetisch prediker, over de Franse theoloog, filosoof en wiskundige Blaise Pascal. In 2023 wordt de 400ste geboortedag van Blaise Pascal gevierd. Mede naar aanleiding van die gelegenheid bereidt de Stichting een heruitgave van het boek van Aalders voor.