Over het project

Het project Parrhesia is in januari 2022 gestart. Dit project is een initiatief van het bestuur van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge en heeft een looptijd van vijf jaar.

Het doel van het project is het uitgeven van boeken met een boodschap voor deze tijd.

Kernwoord bij deze publicaties is het begrip parrhesia. In de Bijbel is dit de vrijmoedigheid om tot God te naderen (Hebreeën 4:16) en de vrijmoedigheid om te spreken (Efeze 6:19). Deze vrijmoedigheid is nooit een vanzelfsprekendheid, maar moet altijd weer bevochten worden. Het gaat daarbij om de binnenkamer én het forum. Wij putten blijmoedig uit de schat van de kerk der eeuwen om niet door de tijdgeest omvergeblazen te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat de concentratie op de kern van het geloof de kerk bewaart in de confrontatie met de wereld.

De projectgroep werkt de komende jaren aan de uitgave van twee series boeken. In de eerste serie gaat het om een heruitgave van de belangrijkste boeken van dr. W. Aalders (1909-2005). In zijn boeken zoekt dr. W. Aalders vanuit zijn persoonlijke geloof, grote belezenheid en scherpe theologische intuïtie naar dat wat wezenlijk is voor kerk en geloof in deze wereld. Wij zijn van mening dat de stem van dr. Aalders het verdient om ook vandaag gehoord te worden. Er is heel wat veranderd in kerk en maatschappij sinds de eerste uitgave van zijn werken, maar wie zich verdiept in de werken van dr. Aalders zal constateren dat hij beschikte over een profetische pen. Deze uitgaven worden grondig geannoteerd en van een uitvoerige inleiding voorzien.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een tweede serie, waarin verwante auteurs voor het voetlicht worden gehaald. Deze werken hebben een meer pastoraal karakter en zijn gericht op de persoonlijke vertolking en toepassing van de thema’s die het oeuvre van dr. W. Aalders typeren. U kunt in de tweede serie uitgaven verwachten op het gebied van Bijbeluitleg, meditaties, pedagogiek en dergelijke meer.