Over ons

Wie zijn wij?

  

Het werk van Parrhesia

Parrhesia is de vrijmoedigheid om te spreken (Efeze 6:19). Onder die naam publiceert de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge theologische boeken met een boodschap die juist in onze tijd van belang is. In het bijzonder weet de stichting zich verwant met het werk van Augustinus, Luther, Calvijn, Pascal, Kierkegaard, Bonhoeffer, Kaj Munk en W. Aalders. Vanuit dit christelijke denken, probeert de Stichting antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd. Meer informatie over het project vindt u hier. De stichting streeft dit doel verder ook na door de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia en door het beleggen van een jaarlijkse conferentie.

De inhoud van Ecclesia

In zijn boek De Kerk - het hart van de wereldgeschiedenis schrijft dr. W. Aalders dat de vroegchristelijke Evangelie-prediking een drievoudige gestalte had; verkondigen (kerussein), leren (didaskein), getuigen (marturein). Deze drieslag houden wij voor ogen bij de samenstelling van ons blad. We openen steevast met een meditatie waarin met name het verkondigende aspect naar voren komt. Verder plaatsen we met regelmaat theologische en kerkhistorische artikelen die meer lerend van karakter zijn. Tenslotte zijn er getuigende artikelen waarin we zoeken naar de verwoording van het christelijk getuigenis in deze tijd.

Abonnement?

U kunt zich abonneren op Ecclesia via deze website. Voor studenten geldt een sterk gereduceerd tarief.

Als u zich abonneert, krijgt u voor slechts € 32,50 iedere twee weken het blad thuisgestuurd en steunt u onze stichting. Aanmelden kan hier.