Dr. W. Aalders liet een indrukwekkend oeuvre na dat ook voor onze tijd een boodschap heeft. In samenwerking met Brevier zal de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge zijn belangrijkste werken opnieuw uitgeven.

Als eerste verschijnt De kerk het hart van de wereldgeschiedenis, aanvankelijk gepubliceerd in 1995. In dit boek traceert Aalders de huidige crisis in de Kerk naar een vervlakking en horizontalisering van het geloofsleven. Met nadruk wijst hij erop dat de Kerk een ‘Planting van de Vader’ is – een karakterisering waarin zowel haar bovenaardse oorsprong als haar inplanting in de aardse geschiedenis tot uitdrukking komt: wel in de wereld, maar niet van de wereld. Juist daardoor vormt de Kerk ook ‘het hart van de wereldgeschiedenis’.

Door een bespreking van de kerkgeschiedenis, van de apostolische tijd tot de onze, laat hij zien dat het wezen van de Kerk steeds het belijden moet zijn vanuit de blik omhoog, gedragen door het visioen van Johannes op Patmos: Jezus Christus, Die zit aan de rechterhand van de Vader. Juist in tijden van Godsverduistering gaat van dit visionaire zien de kracht uit die de Kerk behoeft om Christus overeenkomstig haar roeping actueel te kunnen belijden.

Voor deze heruitgave is de tekst voorzien van annotaties alsook van een inleiding door dr. H. Klink.

Dr. Willem Aalders (1909-2005) was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk en lector protestantse theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast redigeerde hij lange tijd Kerkblaadje, later Ecclesia, het orgaan van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.

Deze publicatie is te bestellen via onze uitgever: Brevier of via de webshop van Kameel.

Verder lezen over Aalders' theologie van kerk en geschiedenis? Hieronder een suggestie: