In deze bundel zijn preken opgenomen die dr. H.F. Kohlbrugge rond de avondmaalsviering. Het gaat om negen voorbereidingspreken - waarvan één als schets - en zes preken voor de avondmaalszondag. Daarnaast wordt ingegaan op de avondmaalspraktijk in de Niederländisch-Reformierte Gemeinde en in het laatste hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de avondmaalsdiensten in Elberfeld over de periode 1848-1874, met daarbij de aantekeningen die Kohlbrugge maakte.

In deze preken is te vernemen dat de predikant uit Elberfeld ruimhartig en met klem nodigt om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal: 'Wacht niet langer, maar vlucht naar Hem toe, omdat Hij zalig spreekt die zich rampzalig gevoelen, en vrede geeft aan hen die angstig naar vrede zoeken. Naar Hem toe, omdat Hij zonden vergeeft, en steeds opnieuw vergeeft. "Uw zonden zijn u vergeven", dat vloeit van de lippen van Koning Jezus.'

Het is voor het eerst dat deze preken rond het avondmaal integraal verschijnen.

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) was een markant prediker en diepzinnig theoloog, met grote kennis van de oosterse theologen. Zijn studie theologie rondde hij af met een doorwrocht proefschrift over Psalm 45, waarin hij dit bruiloftslied uitlegde als een beeld van de verhouding tussen Christus en de gelovige.

In zijn prediking legde Kohlbrugge sterk de nadruk op de rechtvaardiging door het geloof alleen. Zijn protest tegen de rationalistische prediking van een Luthers predikant resulteerde in zijn afzetting. Uiteindelijk vond hij een predikantsplaats in het Duitse Elberfeld. Zijn theologische nalatenschap is omvangrijk en vertoont nauwe verwantschap met de leer van de reformatoren. Nog altijd is zijn schriftuitleg van grote waarde en actueel.

De bundel is te bestellen via onze uitgever: Brevier  of via de webshop van Kameel .