Blaise Pascal (1623-1662) was een briljant wis- en natuurkundige, die tot een ernstig en doorleefd christelijk geloof kwam. De spanning tussen rede en geloof liep zo dwars door het persoonlijk leven van deze grote verdediger van het christendom. In tegenstelling tot humanistische levensbeschouwingen, zoals het liberalisme, is het geloof immers openbaring en "in geen mensenhart opgekomen" (I Korinthe 2:9).

Maar als dat zo is, hoe kan een mens er dan toe gebracht worden het christendom voor waar te houden en te geloven? Is er geen enkel verband tussen rede en geloof, tussen filosofie en theologie? Biedt de menselijke natuur geen aanknopingspunt voor het aanbod van het Evangelie? En wat betekent dat voor hoe de christelijke boodschap moet worden verkondigd? Aan de hand van Pascal behandelt dr. W. Aalders deze theologische kernvragen, die niet alleen van praktisch belang zijn voor predikanten, maar voor iedereen die zich rekenschap wil geven van de christelijke levensovertuiging.

Voor deze heruitgave van Aalders' proefschrift uit 1941 is de tekst toegankelijker gemaakt voor moderne lezers. Daarnaast is het boek voorzien van een uitvoerige inleiding door dr. H. Klink, waarin ook wordt uiteengezet hoe Aalders' denken over Pascal zich later verder heeft ontwikkeld.

Het boek is te bestellen via onze uitgever: Brevier of via de webshop van Kameel.

Verder lezen over Blaise Pascal? Hieronder enkele suggesties: